c# Dosya Seçtirme

c# Dosya Seçtirme

OpenFileDialog dosya = new OpenFileDialog();

dosya.Filter = “Resim Dosyası |*.jpg;*.bmp;*.png| PDF Dosyası|*.pdf| Tüm Dosyalar |*.*”;
dosya.Title = “PDF Yada Resim Dosyası Seçiniz”;
dosya.ShowDialog();
string DosyaYolu = dosya.FileName;

if (dosya.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
txt_dosya_adi.Text = DosyaYolu;
}

Yazar hakkında

Kadir Yüksel administrator

Bir cevap yazın